Miksi SmartECG on kehitetty?

Miksi SmartECG on kehitetty? 2018-02-06T10:49:25+00:00

Sydän- ja verisuonitaudit Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

Joka kymmenes suomalainen ja eurooppalainen kärsii sydän- ja verisuonitaudeista. Sydän- ja verisuonitaudit ovat myös merkittävin kuolinsyy.

 • Sydän- ja verisuonitaudit koskettavat noin kymmentä prosenttia Suomen väestöstä (EU:n väestöstä kymmentä prosenttia).

 • Diagnoosin on saanut kaiken kaikkiaan 500 000 henkilöä (EU:ssa noin 49 miljoonaa ja koko Euroopassa yli 85 miljoonaa).

 • Yli 100 000 henkilölle tehtiin sydän- ja verisuonitautidiagnoosi vuonna 2015 (EU:ssa yli kuudelle miljoonalle ja koko Euroopassa yli 11 miljoonalle).

 • Sydän- ja verisuonitaudeista kärsivien henkilöiden määrä on kasvanut keskimäärin 37 prosentilla vuoden 1990 jälkeen siten, että miesten määrä on kasvanut 46 prosenttia ja naisten 28 prosenttia.

 • Vuosittaisten tapausten määrä on kasvussa. Vuonna 2015 tapauksia ilmeni keskimäärin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990.

 • Sydän- ja verisuonitaudit tappavat eniten ihmisiä Euroopan maissa (1,8 miljoonaa vuosittain) ja aiheuttavat 45 prosenttia kuolemantapauksista Euroopassa (3,9 miljoonaa vuosittain).

 • Sydän- ja verisuonitautien tai niihin liittyvien sairauksien osuus on 37 prosenttia kaikista Suomessa tapahtuvista kuolemantapauksista.

 • Sydän- ja verisuonitaudit sekä erityisesti iskeeminen sydänsairaus aiheuttavat miesten ennenaikaisia kuolemia. Parempi diagnosointi ja varhainen hoito saattavat estää ennenaikaisia kuolemantapauksia.

 • Varhaiset kuolemantapaukset (ennen 75:ttä ikävuotta tapahtuvat): EU:ssa sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 400 000 varhaista kuolemantapausta eli 26 prosenttia kaikista varhaisista kuolemantapauksista, aivohalvausten osuus on 59 prosenttia.

 • Noin 100 000 suomalaista kärsii eteisvärinästä, mikä lisää aivohalvauksen riskiä.

 • Euroopassa sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 1,3 miljoonaa varhaista kuolemantapausta eli 35 prosenttia kaikista varhaisista kuolemantapauksista Aivohalvausten osuus on 51 prosenttia ja iskemisten sydänsairauksien osuus 49 prosenttia sydänsairauksista.

 • Sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuneet kustannukset olivat Suomessa 2 miljardia euroa (2015).

  • Kustannukset henkeä kohden ovat 365 euroa (EU:ssa 218 euroa).
  • Sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuneet kustannukset olivat kymmenen prosenttia Suomen terveydenhoitomenojen kokonaiskustannuksista (EU:ssa kahdeksan prosenttia).
  • Sairaalahoito aiheuttaa 76 prosenttia ja perusterveydenhoito kolme prosenttia sydän- ja verisuonitautikuluista.
 • Lisäksi terveydenhoitoon liittymättömät kulut ovat yksi miljardia euroa, ja ne aiheutuvat seuraavista syistä:

  • kuolleisuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset
  • sairastavuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset
  • omaishoito.
 • Sydän- ja verisuonitaudeista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat EU-maissa 110 miljardia euroa (2015).

  • Kustannukset henkeä kohden ovat 218 euroa.
  • Verisuonitautien aiheuttamista kuluista 51 prosenttia tulee sairaalahoidosta ja yhdeksän prosenttia perusterveydenhoidosta.
 • EKG-analyysin tulosten tulkinta aiheuttaa pullonkauloja perusterveydenhoidossa, koska yleislääkäreillä ei ole mahdollisuutta tulkita pitkiä EKG-mittauksia itse. Pullonkauloja ilmenee myös erikoisterveydenhoidossa, koska kardiologeilla on käsiteltävänään suuri määrä potilaita.

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus

0%
1990
0%
2015
0%
2030

Miljoonaa ihmistä

0
2000
0
2015
0
2030

Viimeisimmät julkaisut

Yhteystiedot

Lars Sonckin kaari 10 – 16
02600 Espoo
SUOMI

Phone:
+358 (0) 45 2300 520