SmartECG-alusta kardiologeille

SmartECG kardiologeille 2019-03-27T17:09:47+00:00

Kohdenna resurssit vaikeimpiin tapauksiin

EKG-seurannassa erikoislääkärien käyttö muodostaa tällä hetkellä pullonkaulan, ja se on sitä myös jatkossa. Vuonna 2012 EU-alueen lääkäreistä noin kolmasosa oli iältään 55 tai sitä vanhempia. Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston mukaan vuodesta 2020 lähtien yli 60 000 tuhatta lääkäriä (siis 3,2 prosenttia työssä toimivista lääkäreistä) jää vuosittain eläkkeelle.

Väestön samanaikainen ikääntyminen on suuri haaste terveydenhoitosektorille sekä EU:ssa että muualla kehittyneessä maailmassa. Vaikka terveydenhoitopalveluiden tarve lisääntyy dramaattisesti, terveydenhoidon piirissä toimivien henkilöiden määrä pysyy muuttumattomana tai joissakin tapauksissa jopa pienenee. Tilanne johtaa henkilökunnan määrän pienentymiseen tietyillä lääketieteen erikoistumisalueilla tai maantieteellisillä alueilla.

Resurssien pienentymiseen voidaan parhaiten vastata ottamalla käyttöön älykkäämpiä hoitotoimenpiteitä – kuten SmartECG-alustan.

Mikä SmartECG-alusta on?

SmartECG-alusta on huippuluokan palvelu pitkäkestoisen EKG-datan analysoimiseksi ja mahdollisesti sydänsairauksista kärsivien potilaiden diagnosoimiseksi. Se koostuu algoritmipohjaisesta automaattisesta analyysiraportista ja kehittyneestä selainpohjaisesta käyttöliittymästä. SmartECG-alusta tuottaa analyysin muutamassa minuutissa. EKG-data ladataan ohjelmistoon, joka analysoi datan automaattisesti ja tuottaa raportin lääkärien työn tueksi.

SmartECG-alustalle on myönnetty CE merkintä luokan IIa lääkinnällisenä laitteena.

Miten SmartECG-alusta hyödyttää kardiologeja ja erikoislääkäreitä?

Pilotointivaiheessa vuonna 2019 SmartECG-alusta tuottaa automaattianalyysin seuraavista Holter-laitteista: Bittium Faros 360, 180 ja 90 (Bittium, Suomi), DL 900 -sarjan digitaalinen Holter-laite (BioTelemetry, USA) tai Holter-laitteet, jotka tuottavat EDF-muotoista EKG-dataa.

Pyydä SmartECG-demo!

Viimeisimmät julkaisut

Yhteystiedot

Lars Sonckin kaari 10 – 16
02600 Espoo
SUOMI

Phone:
+358 (0) 45 2300 520