Loading...
Home 2018-11-12T13:06:17+00:00

Hjälp dina patienter i första vårdkontakten

RemoteA är specialiserad på fjärrdiagnostik. Våra tjänsteprodukter innefattar 24–72 timmars EKG-registrering, polysomnografi och 24 timmars blodtrycksmätning.

Istället för att vänta i flera veckor på specialistundersökningar kan en specialist med hjälp av vår tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården/specialistvården inom fem arbetsdagar.

 
Läs mer

Vill du höra mer?

Intresserad av våra tjänster? Vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Facebook

RemoteA Ab

RemoteA Ab hör till Remotea-koncernen, som är specialiserad på fjärrdiagnostik och analys av hjärtdata, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning. Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialistläkare och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vi arbetar med omkring 300 vårdinrättningar samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.
RemoteA Ab
RemoteA Ab1 year ago
Snabbare diagnos med lägre kostnad? Javisst, kostnaden för specialistvård kan kontrolleras genom att använda telemedicin för diagnos och behandla patienter inom primärvården. Betala-per-konsultation inkluderar apparater, inskolning i apparatur och system, tillgång till webbaserad kundportal samt utlåtande från en erfaren specialist. https://www.remotea.fi/se/behall-kostnadskontroll/
RemoteA Ab
RemoteA Ab1 year ago
Fördelar 2 /3: Investeringar 0,-
Att behandla patienter på bästa möjliga sätt är den främsta prioriteringen för dig som sjukvårdspersonal. Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik betyder billigare, bättre och snabbare diagnos. Den passar på till exempel att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck.

http://ow.ly/ryTW30iQWea
Det finns flera fördelar, vilka är de viktigaste för dig som allmänläkare?

Twitter

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02