Pressmeddelande 7.3.2017

1,2 miljoner euro i EU-bidrag till finsk algoritmutvecklare – SmartECG, den första allmänna algoritmbaserade lösningen, hjälper hjärtpatienter att få snabbare vård

RemoteA Oy får 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG. Av de 104 ICT-företag som sökte medlen valdes endast fyra företag ut, och RemoteA fick de högsta poängen. Nyheten med lösningen SmartECG ligger i dess allmängiltighet:  SmartECG blir den första och enda automatiska kliniska beslutsstödslösningen som är kompatibel med 80 % av de olika EKG-övervakningsinstrument som finns, och den kan användas av både vårdcentraler och sjukhus. SmartECG blir det första och enda kliniska beslutsstödsverktyget för allmänläkare.

”Tack vare EU:s Horizon 2020-medel för små och medelstora företag kan vi färdigställa vår SmartECG-lösning, skaffa marknadsgodkännande i alla länder vi riktar oss till och påbörja en marknadsintroduktion i full skala under 2018”, säger Ossi Tiihonen, vd och grundare av RemoteA Oy. ”Vi kommer också att stärka vårt analytikerteam genom rekrytering av nya algoritmspecialister och programutvecklare.”

Hjärt-kärlsjukdomar, CVD, är en av de två viktigaste dödsorsakerna i alla länder inom Europeiska unionen.  Redan idag står CVD-behandlingar för upp till 17 % av de totala sjukvårdskostnaderna i EU-länderna, med en årlig totalkostnad på 196 miljarder euro. Det finns alltför många hjärtpatienter i Europa som väntar på diagnos och alltför få kardiologer.

SmartECG är ett datorassisterat kliniskt beslutsstödssystem. Systemets smarta algoritmer tolkar automatiskt analysresultaten, gör en preliminär prioritering av data och hjälper vårdpersonalen att hantera diagnos och behandling. Programvarulösningen inkluderar ett kliniskt beslutsstödsverktyg och en plattform för telemedicinkonsultation. SmartECG fungerar som ett oberoende verktyg, men kan även ingå i AI-lösningar.

En viktig fördel är att SmartECG gör hjärtövervakning av hög kvalitet mer lättillgänglig så att sjukvårdspersonal kan analysera fler patienter snabbare, noggrannare och oftare än med nuvarande lösningar, både inom EU och globalt. Framtidsvisionen är att kunden ska kunna kopplas till lösningen redan före sitt första besök hos allmänläkaren, med en hjärtapparat som kunden äger själv eller lånar från biblioteket.

För mer information:  RemoteA Oy, Ossi Tiihonen, vd, ossi.tiihonen(at)remotea.com, +358 40 506 5547, www.remotea.se/smartecg

RemoteA Oy grundades 2002 och är ett privatägt finskt vårdteknikföretag som specialiserar sig på hjärtdataanalyser och fjärrdiagnostiktjänster. Företaget är certifierad tillverkare av medicintekniska produkter. Som pionjärer inom fjärrdiagnostik har vi hittills levererat över 170 000 konsultationsrapporter kring EKG, sömnapné och blodtryck till 250 vårdenheter i Finland, Sverige och Storbritannien. Därigenom har vi samlat ihop en omfattande hjärtdatabas med 70 000 rapporter och över 1,5 miljoner timmar hjärtdata. Våra medarbetare är specialister på utveckling av programvara, algoritmer och affärer, och vi samarbetar med ledande kardiologer.

Beställ vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad

2018-03-14T11:28:59+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02