Detektera ischemisk stroke och synkope?

Nytt projekt: mellan- och långtids-EKG-övervakningslösningar för att detektera ischemisk stroke och synkope

RemoteA deltar i ett Aalto-universitetsprojekt som syftar till att utveckla intelligenta och robusta medel- och långtids-EKG-övervakningslösningar med betydande samhällelig och ekonomisk påverkan: detektering av ischemisk stroke, synkope (svimning) relaterad till störningar i hjärtrytmen eller hjärtfrekvensen liksom att skriva ut patienterna från sjukhusen bara en dag tidigare till och med. Projektet kombinerar avancerad teknisk och medicinsk expertis inklusive datavetenskap och maskininlärningsmetoder, IOT och molnsystem. Förutom RemoteA deltar även GE Healthcare, Nokia och Suunto i projektet, samfinansierat av Tekes. Projektet startade våren 2017 och kommer att vara klart i slutet av 2019.

Ischemisk stroke är ett allvarligt tillstånd som kräver omfattande rehabilitering och, med tanke på att 1/3 av patienterna är under 65 år, upphov till stora förluster av produktiva arbetsår. Omkring en tredjedel av de ischemiska strokefallen klassificeras som kryptogena och de flesta episoderna av förmaksflimmer är asymtomatiska, vilket också innebär att kontinuerlig EKG-övervakning krävs. En fyra veckors-uppföljning är en realistisk målsättning.

Att skriva ut patienterna från sjukhusen t.o.m. bara en dag tidigare medför stora besparingar. Lättanvänd en-veckas EKG-övervakning med möjligheten för vårdpersonal att granska rytmen och frekvensen skulle vara en ny lösning som skulle underlätta justeringen av lämpligt läkemedel när patienten vårdas i hemmet.

Synkope (svimning) är ett relativt vanligt symtom. Om en störning i hjärtrytmen eller hjärtfrekvensen

misstänks vara mekanismen för medvetslösheten behövs en EKG-registrering som visar defekten. Ett system med förmågan till kontinuerlig och robust EKG-registrering på en månad behövs uppenbarligen.

Genom att använda sig av den senaste datavetenskapen och prylarnas-internet-tekniken (IOT) uppstår stora möjligheter för nystartade och befintliga företag inom många områden: för elektronikbranschen, telemedicinbaserade branschen, telekommunikationsbranschen, datahanteringsföretag och programvaru- och applikationsutvecklingsföretag i Finland.

Potentialen för kontinuerlig övervakning av patienter efter diagnos är signifikant, både ekonomiskt och med avseende på livskvaliteten.

För mer information:

RemoteA, Heikki Väänänen, heikki.vaananen(at)remotea.com, +358 50 586 7460

Aalto-universitetet, Lauri Palva, lauri.palva(at)aalto.fi, +358 50 316 1033 sekä Simo Särkkä, simo.sarkka(at)aalto.fi

Beställ vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

2018-03-14T12:07:10+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02