Snabbare tillgång till vård

EKG-analysmetodernas utveckling ger patienten snabbare tillgång till vård

Användningen av EKG och processerna för diagnostisering har utvecklats mycket under de senaste decennierna.

På 1980-talet anställde de största enheterna inom primärvården kliniska fysiologer för att övervaka och tolka arbets-EKG. Allmänläkare har också haft intresse för att utveckla sina kunskaper om tolkning av EKG. EKG-linjalen är ett välbekant verktyg för läkarna, som använder linjalen för att mäta tidsintervallerna på EKG:n. I dag används linjalen också för att kontrollera automatanalyser. Linjalen fungerar också som stöd för minnet i fråga om vissa vanliga förändringar i EKG:n.

Tjänsten för analys på distans är en effektiv lågtröskeltjänst som stödjer allmänläkaren

Långtidsregistrering av EKG under inspelningar på 24–48 timmar (Holter-undersökning) behövs vid misstanke om rytmstörningar. Undersökningen kan i viss utsträckning också användas för att undersöka syrebrist i hjärtmuskeln. Tidigare kunde en sådan undersökning endast göras genom att remittera patienten till konsultation inom den specialiserade sjukvården. I dag får allmän- och företagsläkare på många håll samma undersökning på sitt eget verksamhetsställe. Analysen av fynden kräver dock fortsättningsvis en specialistläkare, i allmänhet en kardiolog eller en klinisk fysiolog. Allmänläkare kan få denna tjänst av externa serviceleverantörer eller i sin egen enhet.

Enligt kardiolog Anders Englunds uppfattning är tjänster för analys på distans viktiga och kostnadseffektiva lågtröskeltjänster som stödjer allmänläkaren. ”Tröskeln att remittera en patient till den specialiserade sjukvården kan vara hög om patienten bara säger att ”hjärtat klappar häftigt ibland”. Högklassiga tjänster för analys på distans tar vårdprocessen ett steg längre. Det blir möjligt att få ett specialistläkarutlåtande på några dagar.”

 

Högklassig automatanalys på några minuter

I framtiden kommer EKG-analyserna att utvecklas ytterligare. Stora datamängder, utvecklade algoritmer och allt bättre kalkylkapacitet gör det möjligt att utveckla ännu bättre rapporter som stöd för allmän- och specialistläkarnas beslut.

RemoteA utvecklar just nu en tjänst vid namn SmartECG. Tjänsten omfattar en automatanalys som produceras av en algoritm samt en tjänst för specialistläkarutlåtanden. Den remitterande läkaren får en automatanalys på några minuter efter att EKG:n laddats upp. Läkaren har också möjlighet att beställa ett specialistläkarutlåtande flexibelt antingen via SmartECG-tjänsten eller genom verksamhetsställets egna interna processer. Helheten av SmartECG-tjänster gör således processen för diagnostisering av patienten snabbare än någonsin.

Processen för medicinsk validering av tjänsten SmartECG börjar hösten 2018 och pilotanvändningen börjar efter slutförd FDA- och CE-validering 1/2019. Därefter lanseras tjänsten.

Målet med tjänsten SmartECG är att göra tröskeln för effektiv undersökning av patienterna lägre. Patienter som har symtom, dvs. som känner till exempel att de har hjärtklappning eller att deras hjärta hoppar, har nytta av att få veta huruvida deras känningar är tecken på hjärtsjukdom eller om de är ofarliga. Ett särskilt problem är förmaksflimmer, som måste tas hänsyn till även om den inte har symtom eftersom besväret förknippas med en risk för störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Denna risk kan minskas betydligt genom behandling. Till riskgruppen för förmaksflimmer hör personer som har olika hjärtsjukdomar, men också friska personer som fyllt 60 år. ”Det är användbart att kunna konstatera ett eventuellt förmaksflimmer och styra patienten till vård oavsett om patienten har symtom eller inte. Det finns tusentals personer med förmaksflimmer, många av dem utan att de vet om det”, säger Anders Englund.

Beställ vårt nyhetsbrev

2018-03-14T11:46:30+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02