Pressmeddelande 17.10.2017

RemoteAs SmartECG ger hjärtpatienter snabbare tillgång till vård – använder sig av artificiell intelligens

RemoteA Ab utvecklar tjänsten SmartECG, som gör diagnostiseringen av hjärt- och kärlsjukdomar snabbare samt vårdtillgången för patienter bättre. Tjänsten använder sig av artificiell intelligens: den baseras på RemoteAs algoritm, som har utvecklats utifrån bolagets omfattande kardiologiska databank. Algoritmen producerar en högklassig, automatisk analys, som hjälper allmänläkaren att ställa diagnos på patienter med hjärtsymtom samt gör vid behov även kardiologens diagnostiska arbete snabbare. Tjänsten SmartECG effektiviserar användningen av resurser inom hälsovården betydligt. Tjänsten kommer ut på marknaden under år 2018.

SmartECG är ett verktyg för kliniskt beslutsfattande som är avsett att användas i samarbete mellan allmänläkare och kardiologer. Den baseras på en algoritm, som automatiskt tolkar EKG-data, väljer de preliminärt viktigaste resultaten och hjälper hälsovårds personalen med diagnossättning och val av fortsatt vård. Algoritmen är byggd på 1,5 miljoner timmar EKG-data och över 90 000 analyserade patienter.

”SmartECG grundar sig på vår breda erfarenhet av tjänster för fjärrdiagnostik och våra gedigna algoritmkunskaper. Stora datamängder, utvecklade algoritmer och allt bättre kalkylkapacitet möjliggör ännu bättre verktyg som stöd för allmän- och specialistläkarnas beslut”, konstaterar Heikki Väänänen, som ansvarar för RemoteAs analytik.

I tjänsten SmartECG ingår automatisk analys samt en option på kardiolog tolkning. Allmänläkaren får en automatisk analys inom ett par minuter efter att hen laddat upp EKG-data i tjänsten och vid behov en specialistläkares utlåtande inom ett par dagar. SmartECG:s analys snabbar upp specialistläkarens diagnostiseringsarbete med ungefär 20 minuter per patient.

Målet med tjänsten SmartECG är att göra tröskeln för att undersöka patienterna lägre. Patienter som har symtom, dvs. som till exempel känner hjärtklappning eller att deras hjärta hoppar, har nytta av att få veta huruvida deras känningar är tecken på hjärtsjukdom eller om de är ofarliga. Det tar ofta tid innan en patient med hjärtsymtom får en tid hos kardiolog eftersom det finns för få specialistläkare inom området. För långa väntetider kan sätta patientens liv i fara. Med hjälp av SmartECG kan riskpatienter identifieras snabbare.

Tjänsten SmartECG kommer att vara kompatibel med de flesta (80 %) av EKG-monitorerings utrustningarna. Den medicinska valideringsprocessen för tjänsten inleds under våren 2018. Efter FDA- och CE-godkänning kommer tjänsten att provanvändas under hösten 2018 med hjälp av data från ambulatoriska EKG-monitorer, varefter tjänsten lanseras.

Med hjälp av SmartECG blir hälso- och sjukvården effektivare, då allt fler patienter får tillgång till högklassig hjärtmonitorering. Läkarna kan undersöka patienter snabbare, grundligare och oftare än med de nuvarande lösningarna. RemoteA uppskattar att SmartECG-lösningen kommer att användas av 10 000 allmänläkare före år 2020 och betjäna cirka 800 000 patienter per år.

 Mer information:

Heikki Väänänen, Head of Analytics, RemoteA Ab, tfn 050 586 7460, heikki.vaananen(at)remotea.com

RemoteA Ab är ett privatägt, finskt företag inom hälsoteknologi, som grundades år 2002. Företaget har specialiserat sig på analysering av hjärtdata samt elektroniska hälsovårdstjänster och är en certifierad tillverkare av medicintekniska produkter. Som en banbrytare inom fjärrutlåtanden har vi under de senaste femton åren producerat sammanlagt 170 000 EKG-, sömnapné- och blodtrycksanalyser för hälso- och sjukvårdsenheter i Finland, Sverige och Storbritannien. Vårt företag sysselsätter experter på programvaror, algoritmer och affärsverksamhet och samarbetar med framstående kardiologer.

 

Beställ vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad

2018-03-14T11:27:41+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02