Pressmeddelande 8.1.2018

RemoteA bjuder in yrkespersoner inom hälso- och sjukvården för att utveckla tjänsten SmartECG.

RemoteA Ab utvecklar tjänsten SmartECG, som gör diagnostiseringen av hjärt- och kärlsjukdomar samt vårdtillgången för patienter snabbare. Tjänsten använder sig av artificiell intelligens: den baseras på RemoteA:s algoritm, som har utvecklats utifrån bolagets omfattande kardiologiska databank. För att tjänsten ska överensstämma med de framtida användarnas behov i så hög grad som möjligt erbjuder RemoteA yrkespersoner inom hälso- och sjukvården en möjlighet att ge respons på tjänsten och berätta om sina behov redan i produktutvecklingsskedet. SmartECG-panelens arbete inleds i januari 2018, och tjänsten SmartECG pilottestas i slutet av 2018.

Alla yrkespersoner inom primärvården som i sitt arbete möter patienter med hjärtproblem, det vill säga allmänläkare, sjukskötare och hälsostationschefer, är välkomna att delta i SmartECG-panelen. Även kardiologer bjuds in att delta i panelen.

Paneldeltagarna får svara på korta webbenkäter om bland annat analys, diagnostik och utvecklingen av användargränssnittet. De bjuds in att svara på enkäterna per e-post, och att svara är alltid frivilligt.

”För att kunna finslipa vår lösning så att den överensstämmer så väl som möjligt med användarnas behov vill vi redan i produktutvecklingsskedet satsa på samarbete. Jag tror att vår lösning förenklar och påskyndar vården av patienter med hjärtproblem betydligt”, säger Heikki Väänänen, som ansvarar för produktutvecklingen

SmartECG-automatanalys på några minuter

Tjänsten SmartECG kombinerar automatanalys med en option för kardiologutlåtande. Med hjälp av tjänsten får allmänläkaren en automatisk analys som stödjer ställandet av en diagnos inom några minuter efter att EKG-datan laddats ner.

SmartECG gör hälso- och sjukvården effektivare, eftersom läkarna kan undersöka patienter snabbare, grundligare och oftare än med de nuvarande lösningarna. Tjänsten

  • Sänker de genomsnittliga kostnaderna för undersökningarna.
  • Sänker tröskeln för att undersöka fler patienter än tidigare.
  • Hjälper allmänläkare att ställa diagnos redan i primärvården.
  • Skickar endast sådana fall som kräver specialistläkarexpertis vidare till kardiolog för utlåtande.
  • Påskyndar arbetet för kardiologer som ger utlåtanden.
  • Gör remissprocessen märkbart snabbare för patienten.

RemoteA uppskattar att SmartECG-lösningen kommer att användas av 10 000 allmänläkare före år 2020 och betjäna cirka 800 000 patienter per år.

Mer information:

www.remotea.se/smartecg

www.remotea.se/smartecg-panel

John Holmberg, Customer Service Manager, RemoteA, tfn. +46 (0) 8 28 03 02, john.holmberg(at)remotea.com

Heikki Väänänen, Head of Analytics, RemoteA, tfn +358 50 586 7460, heikki.vaananen(at)remotea.com

RemoteA Ab är ett privatägt, finskt företag inom hälsoteknologi, som grundades år 2002. Företaget har specialiserat sig på analysering av hjärtdata samt elektroniska hälsovårdstjänster och är en certifierad tillverkare av medicintekniska produkter. Som en banbrytare inom fjärrutlåtanden har vi under de senaste femton åren producerat sammanlagt 170 000 EKG-, sömnapné- och blodtrycksanalyser för hälso- och sjukvårdsenheter i Finland, Sverige och Storbritannien. Vårt företag sysselsätter experter på programvaror, algoritmer och affärsverksamhet och samarbetar med framstående kardiologer.

Beställ vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad

2018-03-14T11:23:26+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02