Hur fungerar fjärrdiagnostik för att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck?

Fjärrdiagnostik kort sagt

Istället för att vänta i flera veckor på en specialistundersökning kan en specialist med hjälp av en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården inom fem arbetsdagar.

24–72 timmars EKG-registrering används för analys av arytmier och andra hjärtrelaterade problem

5 FAKTA OM HOLTER-MONITORERING

 1. Kontinuerlig EKG-registrering (Holter-monitorering) innebär att man registrerar patientens EKG under 24–72 timmar.
 2. Elektroder som kopplats till Holter-mätarens ledningar sätts fast på patientens bröst och inspelningsutrustningen bärs runt midjan.
 3. Enheten registrerar ett trekanaligt EKG i ett digitalt minnet.
 4. Patienten för dessutom dagbok över sina symptom under registreringsperioden.
 5. Registreringen skickas därefter online för analys av en specialist, som skriver ett utlåtande innehållande diagnos och behandlingsrekommendationer.

Polysomnografi i hemmet för analys av sömnapné och snarkning

5 FAKTA OM POLYSOMNOGRAFI I HEMMET

 1. Data från enheten laddas upp i vårt system och vidarebefordras direkt till en specialist på luftvägarna som svarat med ett utlåtande inom fem arbetsdagar.
 2. Sömnapnéundersökning görs normalt i patientens hem. Det gör att registreringen återspeglar sömnen under en normal natt. Utrustningen är mycket enkel att använda och installeras av patienten innan denne går till sängs på kvällen.
 3. De data som insamlas när patienten sover inkluderar mätning av syresättningen i blodet, andningsrörelser, luftflödet i luftvägarna och hjärtfrekvens, samt information om snarkningar och kroppens position.
 4. Dessa data skickas vidare för analys av specialist.
 5. Vi tror på att använda en kvalificerad och välutbildad specialist för att ge ett utlåtande om sömnapné som även innehåller behandlingsrekommendationer. Vi tror inte på att använda utrustning med enbart automatiserad programvara.

24 timmars blodtrycksmätning för analys av hypertoni och vitrockseffekt

5 FAKTA OM 24T BLODTRYCKSMÄTNING

 1. Med ABPM (ambulatorisk blodtrycksmätning) mäts en patients blodtryck av en bärbar mätare automatiskt var 30:e minut under ett dygn, vilket ger en utförlig bild av det faktiska blodtrycket.
 2. Den ambulatoriska mätningen görs under en vanlig dag i patientens liv, vilket ger en mer realistisk bild av patientens blodtryckprofil jämfört med traditionella kliniska mätningar.
 3. Med hjälp av ABPM kan man upptäcka vitrockseffekt eller omvänd vitrockseffekt.
  • Vitrockseffekt innebär ett förhöjt blodtryck då mätningen utförs av sjukvårdspersonal.
  • Den omvända vitrockseffekten ger ett lägre blodtryck än vanligt i klinisk miljö. Med hjälp av ambulatorisk mätning kan man utvärdera effekten av läkemedelsbehandling under 24 timmar
 4. Testresultat har visat att konventionell blodtrycksmätning av äldre patienter ofta ger betydligt högre värden jämfört med ambulatorisk mätning, vilket kan leda till övermedicinering och, i slutändan, hypertoni.
 5. Dessutom kan man med ABPM bedöma nattlig hypertoni och variationer mellan blodtrycksnivån under dagtid och nattetid.

Beställ ett nyhetsbrev!

Boka en 30 demonstration här

2018-03-05T13:20:57+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02