Väntetiderna till långtids-EKG: 0 dagar istället för 45 dagar

0 dagar istället för 45 dagar

Väntetiderna till långtids-EKG är långa för patienter inom specialiserad vård

“Mitt hjärta slår konstigt, jag undrar om det är farligt”, tänker patienten och bokar äntligen läkartid. Läkaren undrar i sin tur om det tillgängliga vilo-EKG:et räcker eller om patienten borde remitteras till långtids-EKG inom den  specialiserade vården.

Långtids EKG (24-72h) med tre kanaler och sju avledningar producerar en bra signal och kan användas för undersökning av bl.a. följande symtom och kontroller:
 • snabba hjärtslag
 • känsla av oregelbundna slag
 • yrsel, svimning, förlust av medvetandet
 • andnöd i samband med motion
 • bröstsmärta vid vila, i samband med motion (spastic angina, effort angina)
 • fortsatt utredning av bradykardi – tex fynd av sinusbradykardi eller AV block på vilo-EKG
 • kontroll av medicineringens effekt
 • kontroll av frekvensreglering av kroniskt förmaksflimmer

Patienter som har symtom, dvs. som känner till exempel att de har hjärtklappning eller att deras hjärta hoppar, har nytta av att få veta huruvida deras känningar är tecken på hjärtsjukdom eller om de är ofarliga. Ett särskilt problem är förmaksflimmer, som måste tas hänsyn till även om det är asymptomatiskt eftersom besväret förknippas med en risk för störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Denna risk kan minskas betydligt genom behandling.

Om allmänläkaren tar beslutet att remittera patienten till undersökningar inom specialiserad vård, kan väntetiden till långtids-EKG vara så lång som 45 dagar. Detta var median väntetiden inom alla landsting år 2017 *) (källa: Väntetider.se)

 • Alla landsting: 45 dagar

 • Blekinge: uppgift saknas

 • Gotland: 150 dagar

 • Gävleborg: 45 dagar

 • Halland: 51 dagar

 • Jämtland Härjedalen: 41 dagar

 • Jönköping: 54 dagar

 • Kalmar: 69 dagar

 • Kronoberg: uppgift saknas

 • Norrbotten: 50 dagar

 • Skåne: Uppgift saknas

 • Sörmland: 56 dagar

 • Uppsala: 37 dagar

 • Värmland: 52 dagar

 • Västerbotten: uppgift saknas

 • Västernorrland: 63 dagar

 • Västmanland: 33 dagar

 • Västra Götaland: 50 dagar

 • Örebro: 47 dagar

 • Östergötland: 45 dagar

Väntetiden till långtids-EKG kan vara 0

Enligt kardiolog Anders Englunds uppfattning är tjänster för analys på distans viktiga och kostnadseffektiva lågtröskeltjänster som stödjer allmänläkaren. ”Tröskeln att remittera en patient till den specialiserade sjukvården kan vara hög om patienten bara säger att ”hjärtat klappar häftigt ibland”. Högklassiga tjänster för analys på distans tar vårdprocessen ett steg längre. Det blir möjligt att få ett specialistläkarutlåtande på några dagar.”

Tidigare kunde en sådan undersökning endast göras genom att remittera patienten till konsultation inom den specialiserade sjukvården. Idag får allmän- och företagsläkare på många håll samma undersökning på sitt eget verksamhetsställe. Analysen av fynden kräver dock fortsättningsvis en specialistläkare, i allmänhet en kardiolog eller en klinisk fysiolog. Allmänläkare kan få denna tjänst av externa serviceleverantörer eller genom interna remissvägar.

Till riskgruppen för förmaksflimmer hör personer som har olika hjärtsjukdomar, men också friska personer som fyllt 60 år. ”Det är användbart att kunna konstatera ett eventuellt förmaksflimmer och styra patienten till vård oavsett om patienten har symtom eller inte. För många har förmaksflimmer utan att de vet om det”, säger Anders Englund.

Känner du till fjärrdiagnostik?

Fjärrdiagnostik innefattar:

 • 24–72 timmars EKG-registrering för analys av arytmier och andra hjärtrelaterade problem
 • polysomnografi i hemmet för analys av sömnapné och snarkning
 • 24 timmars blodtrycksmätning för analys av hypertoni, vitrockseffekten och andra närliggande problem

Fjärrdiagnostik är ett snabbare, billigare och bättre sätt att diagnostisera patienter.

Vill du veta, hur tjänsteplattform för fjärrdiagnostik fungerar? Läs mer här >>

Vill du se hur tjänsteplattform för fjärrdiagnostik fungerar?

Boka en 30 minuters demo genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Beställ ett nyhetsbrev!

Boka en 30 demonstration här

2018-04-26T06:53:22+00:00

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02