Fördelar för sjukvårdsorganisation

Fördelar för sjukvårdsorganisation 2018-11-12T12:46:22+00:00

Snabbare, billigare och bättre diagnos med fjärrdiagnostik

Att behandla patienter på bästa möjliga sätt är den främsta prioriteringen för dig som sjukvårdspersonal. Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik betyder billigare, bättre och snabbare diagnos.

Den passar på till exempel att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck. Det finns flera fördelar, vilka är de viktigaste för dig?

 

Fördelar

1. Snabbare diagnos till lägre kostnad

Fjärrdiagnostik är betydligt snabbare än specialistdiagnoser. Med våra tjänster får allmänläkaren utlåtanden tillbaka inom fem arbetsdagar från dess att vi mottagit patientens data.

2. Kostnadskontroll

Kostnaden för specialistvård kan kontrolleras genom att använda telemedicin för diagnos och behandla patienter inom primärvården.

Driftskostnaderna är låga, eftersom kostnaden avgifterna är knutna till den faktiska användningsgraden. Avgifterna beräknas på framgångsrika utlåtanden, vilket ger en högkvalitativ tjänst som levereras av RemoteA.

Inga tunga investeringar eller komplicerade implementeringsprojekt krävs för att sätta igång.

3. Ett verktyg för att korta köerna

För vårdorganisationer innebär fjärrdiagnostik kortare kötider för patienter, vilket leder till högre patientnöjdhet och en bättre upplevelse.

4. Bättre kundupplevelse

I slutändan kan ehälsotjänster bidra till att flera människor kan diagnostiseras snabbare och till lägre kostnad, vilket leder till att behandling kan sättas in snabbare för dem som behöver det, och övriga kan fortsätta leva sina liv utan oro.

Boka en 30 min demonstration

Beställ vårt nyhetsbrev

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02