Improving Healthcare

Om oss 2018-04-12T07:13:28+00:00

Obevekligt arbete för förbättrad hälso- och sjukvård sedan 2002

 Med fjärrdiagnostiska tjänster levereras en specialists samråd till primärvården inom högst 5 dagar i stället för att behöva hänvisa patienten till sekundärvården och eventuellt långa väntetider. Vi tillhandahåller fjärrdiagnostikstjänster i Sverige och Storbritannien, samt utvecklar Cardiac Analytics och en ny algoritmbaserad SmartECG-tjänst, ett beslutsverktyg för läkarna. RemoteA är också en certifierad leverantör av medicinsk utrustning.

0+
Över 170 000 patienter

Som pionjärer inom fjärrdiagnostik har vi så här långt levererat över 170 000 utlåtanden om EKG, sömnapné och blodtryck.

0M
Hjärtdatabas med över 1.5 miljoner timmars data

Vår hjärtdatabas består av över 1,5 miljoner timmar av kliniskt relevanta data med bedömningar, diagnoser och behandlingsrekommendationer från ledande kardiologer.

0+
Över 300 vårdorganisationer

Vi arbetar med omkring 300 vårdinrättningar i Sverige, Finland och Storbritannien samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

0M
€1.2 miljoner i EU-bidrag

RemoteA har fått 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG.

Tjänster

Our services are divided into three categories: SmartECG, eHealth Services and Cardiac Analytics.

SmartECG-tjänsten hjälper hjärtpatienter att få snabbare vård

RemoteA har fått 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG.

SmartECG-tjänsten är medfinansierad av Horizon 2020-programmet som hjälper små- och medelstora företag med potential att utveckla banbrytande idéer för produkter, tjänster eller processor som är redo som är redo att möta global marknadskonkurrens.

RemoteA Ltd. var ett av fyra ICT-företag som fick finansiering av totalt 104 ansökande ICT-företag. Av de fyra vinnarna hade RemoteA Ltd. de högsta poängen.

SmartECG blir den första och enda automatiska kliniska beslutsstödslösningen som är kompatibel med de mesta av de olika EKG-övervakningsinstrument som finns, och den kan användas av både vårdcentraler och sjukhus. SmartECG blir det första och enda kliniska beslutsstödsverktyget för allmänläkare.

En grupp ledande kardiologer och algoritmutvecklare

Med en fantastisk blandning av ledande kardiologer, specialister inom hjärtelektrofysiologi, algoritmutvecklare och verksamhetsexperter kan vi bistå våra klientorganisationer i att skapa mer värde för sina slutanvändare. RemoteA:s medicinska chef är Professor Lauri Toivonen, före detta överläkare i kardiologi vid Helsingfors universitetssjukhus.

Certifikat

Vi är certifierade i enlighet med ISO 13485 och ISO 9001 och vi följer EU:s medicintekniska direktiv (MDD) samt amerikanska FDA:s Quality System Regulations (QSR) i vår kvalitetssäkring. Dessutom verkar vi i enlighet med följande standarder: IEC 62304, IEC 60601-1, ISO 14971 samt IEC 62366.

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02