Vår historia

Vår historia 2018-02-28T13:28:25+00:00

Oavbrutet arbete för förbättrad sjukvård sedan 2002

Sedan företaget bildades 2002 har vi arbetat för att möjliggöra snabbare och mer effektiva diagnoser av patienter. Vi började med fjärrtjänster för sömnapné och idag är vi ett väletablerat medicintekniskt företag som har utökat verksamheten för att innefatta analys av hjärtdata, mångsidiga tjänster för fjärrdiagnostik samt medicinteknisk utrustning. Men vår historia sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden, till åttiotalet då en grupp av envisa människor inom tekniska och medicinska yrken strävade mot att utveckla användbara diagnosmetoder för sömnapné.

Bakom mycket av framgången finner vi individer och grupper med stark övertygelse och beslutsamhet, och så är även fallet här. En ung fysiker, Pekka Tiihonen, anslöt sig till en grupp som arbetade med neurofysiologisk diagnostik, i synnerhet EEG-telemetri, på ett sjukhus i östra Finland och bidrog till gruppens tekniska expertis. Vid tiden var sömnapnéanalys förhållandevis sällsynt och kvalitativ till sin natur eftersom utrustningen baserades på dyra EEG-mätare, vilket ledde till osystematisk mätning och kontroll av sömnapné.

Gruppen började utveckla utrustning som var lämpliga för användning i hemmet. Den första fyrkanaliga bärbara enheten tillverkades av Tiihonens grupp 1989.

Sovportföljen kunde identifiera tydliga fall av sömnapné men kunde inte analysera och klassificera dem med någon högre precision. Vid tiden fungerade enheten självständigt och producerade signalkurvor över andningen efter inspelning till Windows-miljön, berättar Tiihonen. Efter 20 år har dessa kurvor med rådata analyserats på nytt och flera vetenskapliga artiklar har publicerats.

Den så kallade sovportföljen användes under de följande 14 åren, medan gruppen samtidigt arbetade med att förbättra precisionen och användbarheten. Venla, den första utrustningen för sömnapné helt ämnad för hemmabruk, färdigställdes 2002. Senare började Pekka Tiihonen arbeta på sin doktorsavhandling, “Novel Portable Devices for Recording Sleep Apnea and Evaluating Altered Consciousness”, som publicerades och godkändes 2009.

Från sömnapné till fjärranalys av EKG och blodtryck samt utveckling av algoritmer

Som pionjärer inom fjärrdiagnostik har vi så här långt levererat över 160 000 utlåtanden om EKG, sömnapné och blodtryck. På grund av vår omfattande erfarenhet som leverantör av fjärrdiagnostik har vi kunnat bygga upp en unik databas med just de typer av data som behövs för att förbättra våra algoritmer.

Vi är tacksamma över att vara en del av historiens och framtidens medicinska och tekniska utveckling, i vårt oförtrutna arbete för en bättre värld. Påhittighet, ansvar och effektivitet är de värden som utgör grunden för vår verksamhet.

Vetenskap, hjärta och själ återfinns i RemoteA:s algoritm.

The key milestones

02/2002: Company was founded by Mr. Ossi Tiihonen to commercialize sleep apnea telemedicine platform

04/2005: Launching of the RemoteA´s ECG telemedicine consultation service in Finland

09/2007: Expansion to UK; breakeven point for consultation service

10/2009: Expansion to Sweden; database of 5000 ECG analysis reports; beginning of big data analysis and first software development

09/2013: First working prototype of SmartECG algorithm software

02/2016: Internal validation of the SmartECG algorithm; new consultation platform development; reached client base of 250 clinics

1/2017: Remote Analysis Oy was sold to Coronaria Terveyspalvelut. RemoteA continues to provide the software solution and telemedicine platform for Coronaria Analyysipalvelut Oy.

03/2017: RemoteA Oy has raised EUR 1.2 million in funding from the EU to develop SmartECG, an algorithm-based software product for automatically analysing ECG. Of the 104 ICT companies that applied for the funding, only four companies were chosen, with RemoteA receiving the highest scores

Our next steps

Spring 2018 FDA and CE validation process of the SmartECG Service begins.

Autumn 2018 FDA anc CE clearance of the SmartECG Service. Piloting begins.

2019 Launch of SmartECG Service 1.0

2020 Launch of SmartECG Service 2.0

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02