Spara tid på fyra sätt

Spara tid 2018-11-12T12:53:28+00:00
SmartECG service description

Spara tid med fjärrdiagnostik

Vi erbjuder vårdpersonal inom primärvård ett verktyg för att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck. Det går snabbt att ta tjänsten i bruk. Med tjänsten är det möjligt att få en undersökning genast. Allmänläkaren får en specialistkonsultation inom max 5 dagar. Ni kan prova tjänsten i två månader.

Som ett komplement till patientens egna beskrivning av sina symtomen och för att avgöra vilka vårdbehov som finns, får du som allmänläkare tillgång till snabb, kostnadseffektiv fjärrdiagnostik av hög medicinsk kvalitet.

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik möjliggör snabbare, bättre och billigare diagnos.

Hjälp dina patienter i första vårdkontakten

Istället för att vänta i flera veckor på en specialistundersökning kan en specialist med hjälp av en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården inom fem arbetsdagar.

Mer information över våra tjänsteprodukter och hur de fungerar finner du nedan.

Vanligaste symtom
Behåll kostnadskontroll

Referenser

Vära patienter uppskattar framför allt snabbare handläggning. Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket.

Anette Andersson, Capio Hälsocentral Gävle
Referenser

Har du frågor?

Ja, jag vill boka en 30 min demo

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02