SmartECG-tjänsten

SmartECG-tjänsten 2018-03-02T16:27:17+00:00

SmartECG-tjänsten revolutionerar hjärtdiagnostiken inom primärvården

SmartECG är en tjänst för läkare och hälso- och sjukvårdsenheter, som stöder läkare vid diagnostisering av hjärtpatienter.

SmartECG hjälper att få hjärtpatienter till behandling snabbare. SmartECG-tjänsten består av en automatisk EKG-analysrapport och möjlighet till specialistkonsultation.

Under pilotfasen 2019 kommer SmartECG-tjänsten att kunna göra automatiska analysrapporter från Holter-apparater. Vid 2020 kommer SmartECG-tjänsten att analysera EKG-data från praktiskt taget vilken EKG-övervakningsenhet som helst.

 

 

Vad är SmartECG-tjänsten?

SmartECG-tjänsten revolutionerar hjärtdiagnostiken inom primärvården. Den består av en automatisk EKG-analysrapport och möjlighet till specialistkonsultation. Pilotfasen för SmartECG-tjänsten börjar 2019 efter klinisk validering.

 

 

Hur SmartECG-tjänsten påverkar olika intressenter

Sjukvården är en komplex enhet med ett flertal intressenter, beslutsfattare och mångsidiga processer. RemoteA bjuder in olika intressenter till SmartECG-ekosystemet för att hjälpa till att utveckla och introducera ett förstklassigt verktyg för beslutsfattande för läkare.

 

För patienter

Snabbare diagnos, bättre behandling och potentiellt miljontals räddade liv

Läs mer
För läkare

Diagnostisera hjärtsjukdomar och få hjärtpatienter till behandling snabbare

Läs mer
För kardiologer

Använd dina knappa resurser på ett bättre sätt

Läs mer
För sjuksköterskor

En snabb, flexibel och lättanvänd tjänst

Läs mer
För sjukvårdsorganisationer

I genomsnitt lägre ECG-monitoreringskostnader

Läs mer
För tillverkare av EKG-enheter

Gör dina EKG-övervakningsenheter mer värdefulla för dina sjukvårdskunder

Läs mer

Varför utvecklas SmartECG-tjänsten?

Kardiovaskulära sjukdomar utgör ett allvarligt hälsoproblem i EU-området och globalt.

Läs mer

Människor dör av kardiovaskulära sjukdomar

0%
1990
0%
2015
0%
2030

Miljoner människor

0
2000
0
2015
0
2030

Är du intresserad av en demonstration?

Gå med i SmartECG-panel

Hjälp oss mot vårt mål att tillhandahålla det bästa möjliga verktyget för beslutsfattande för läkare och annan sjukvårdspersonal genom att gå med i SmartECG-panelen för sjukvårdspersonal. Vi välkomnar dig att dela med dig av dina behov, insikter och erfarenheter och att hjälpa oss att utveckla en överlägsen SmartECG-tjänst.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

SmartECG-tjänsten är medfinansierad av Horizon 2020-programmet som hjälper de små- och medelstora företagen med potential att utveckla banbrytande idéer för produkter, tjänster eller processor som är redo för att ta sig an global konkurrens.

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02