SmartECG för kardiologer

SmartECG för kardiologer 2018-03-14T11:14:28+00:00

Använd dina knappa resurser på ett bättre sätt

Specialistsjukvård är och kommer fortsätta att vara flaskhalsen vid EKG-övervakning. År 2012 var ungefär en tredjedel av läkarna inom EU, 55 år eller äldre. Enligt EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet väntas mer än 60 000 läkare (eller 3,2 % av den nuvarande arbetskraften) att årligen från och med år 2020 lämna yrket.

Samtidigt blir åldrande befolkningar en stor utmaning för hälsosektorn, både inom EU och på andra håll i andra industriländer. Efterfrågan på sjukvård kommer att öka dramatiskt, medan andelen personer som arbetar inom sjukvården kommer sannolikt att stagnera eller i vissa fall minska. Detta kommer att leda till personalbrister inom vissa medicinska specialist- eller geografiska områden.

Knappa resurser hanteras bäst med hjälp av smartare behandlingsalternativ – såsom SmartECG.

Fördelar för kardiologer

SmartECG hjälper att få hjärtpatienter till behandling snabbare. SmartECG-tjänsten består av en automatisk EKG-analysrapport och möjlighet till specialistkonsultation. Pilotfasen för SmartECG-tjänsten börjar 2019 efter klinisk validering.

Under pilotfasen 2019 kommer SmartECG-tjänsten att kunna göra automatiska analysrapporter från Holter-apparater. Vid 2020 kommer SmartECG-tjänsten att analysera EKG-data från praktiskt taget vilken EKG-övervakningsenhet som helst

Är du intresserad av en demonstration?

Gå med i SmartECG-panel

Hjälp oss mot vårt mål att tillhandahålla det bästa möjliga verktyget för beslutsfattande för läkare och annan sjukvårdspersonal genom att gå med i SmartECG-panelen för sjukvårdspersonal. Vi välkomnar dig att dela med dig av dina behov, insikter och erfarenheter och att hjälpa oss att utveckla en överlägsen SmartECG-tjänst.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02