SmartECG för sjukvårdsorganisationer

SmartECG för Sjukvardsorganisationer 2018-04-12T07:12:40+00:00

Diagnostisera fler patienter på ett kostnadseffektivt sätt

Som ledare i en sjukvårdsorganisation är ditt mål att ge utmärkt patientvård inom ett komplext ekosystem av ett flertal krav och aktörer. Konkurrensmiljön blir alltmer utmanande, dock växer inte de finansiella resurserna i samma takt som behovet av sjukvård och befolkningens ålder. Dessutom kan inte finansiella ersättningssystem alltid underlätta optimal användning av resurser och patientvägar.

För att ligga före i den här turbulenta miljön och för att bygga hållbara hälso- och sjukvårdsenheter måste effektivare patient- och behandlingsprocesser utvecklas. Digitala processer, patientdatasystem, artificiell intelligens och robotik utvecklas snabbt för att strida mot denna nya värld.

Fördelar för sjukvårdsorganisationer

Är du intresserad av en demonstration?

Gå med i SmartECG-panel

Hjälp oss mot vårt mål att tillhandahålla det bästa möjliga verktyget för beslutsfattande för läkare och annan sjukvårdspersonal genom att gå med i SmartECG-panelen för sjukvårdspersonal. Vi välkomnar dig att dela med dig av dina behov, insikter och erfarenheter och att hjälpa oss att utveckla en överlägsen SmartECG-tjänst

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02