Vanligaste symtom

Vanligaste symtom 2018-11-12T12:52:50+00:00
SmartECG service description

Hjälp dina patienter i första vårdkontakten

Som ett komplement till patientens egna beskrivningar av sina symtomen och för att avgöra vilka vårdbehov som finns, får du som allmänläkare tillgång till snabb, kostnadseffektiv fjärrdiagnostik av hög medicinsk kvalitet.

Vi erbjuder primärvårdspersonal ett verktyg för att undersöka arytmi, sömnapné och blodtryck.

Så här fungerar fjärrdiagnostik

Istället för att vänta i flera veckor på en specialistundersökning kan en specialist med hjälp av en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik rapportera tillbaka till primärvården inom fem arbetsdagar.

Mer information om våra tjänsteprodukter och hur de fungerar finner du nedan.

Behålla kostnadskontroll
Spara tid

Har du frågor?

Ja, jag vill boka en 30 min demo

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik på 40 sekunder

Patient- och diagnosprocessen

Spara tid
Spara tid
Behålla kostnadskontroll

Artiklar

Kontaktuppgifter

Svetsarvägen 15 2 tr
171 41 Solna
SVERIGE

Phone:
+46 (0) 8 28 03 02